Behoefte aan offshore medewerkers met een goed niveau Engels
  • Start
  • Blog
  • Behoefte aan offshore medewerkers met een goed niveau Engels

Behoefte aan offshore medewerkers met een goed niveau Engels

Er is een steeds grotere vraag vanuit de offshore naar medewerkers met een goed niveau Engels. Bij de veelal internationale bemanningen is de voertaal Engels.

Offshore (Engels: weg van de kust), ook wel als buitengaats of aflandig aangeduid, is de aanduiding van activiteiten die plaatsvinden op enige afstand van de kust, meestal gericht op exploratie en winning van olie en gas, maar in toenemende mate ook van windenergie en aquacultuur.

Het is onder te verdelen in een mijnbouwdeel met olie- en gasplatforms en een maritiem deel, zoals duikondersteuningsschepen, platformbevoorradingsschepen, pijpenleggers en kraanschepen.

De offshore begon vlak na de Tweede Wereldoorlog, aanvankelijk vooral in de Golf van Mexico in ondiep water. Tegenwoordig vindt onder druk van de afnemende beschikbare hoeveelheid olie dicht bij de kust een verschuiving plaats naar diep water.

Bij de veelal internationale bemanningen is de voertaal Engels en is het van belang dat alle medewerkers een goed niveau Engels hebben.

Onder offshoretechniek wordt verstaan het ontwerpen, construeren en plaatsen van kunstwerken die dienstdoen bij industriële processen of publieke voorzieningen en de exploratie en winning van olie en gas op zee.

“bron, wikipedia en bureau taalwetenschappen”

Cursus Engels Offshore

René Verhagen

René Verhagen

Opleidingsadviseurs

Onze Trainers zijn 1e en of 2e graads gekwalificeerd. Gespecialiseerd in individuele begeleiding. Een aantal is ook gecertificeerd tolk vertaler. Wij vinden het belangrijk om per opdracht dezelfde trainers in te zetten zodat er een goede klik met de deelnemers en de opdrachtgever ontstaat.

Referenties

  • Avéro Achmea
  • Sarens
  • Wincoop
  • Port of Rotterdam
  • Mondial Movers
  • Royal IHC
  • Volvo dealer

Cursusmateriaal

Elke cursus is bij ons uniek. Deelnemers hebben verschillend niveau en binnen dat niveau ook nog specifieke wensen met betrekking spreken, schrijven lezen enz.

© Copyright 2018 ETS Taaltrainingen
Alle rechten voorbehouden