Cursus Technisch Engels in de Oil and Offshore

Cursus Technisch Engels in de Oil and Offshore

Nederland gaat de wereld over met Engels als voertaal. European Training school heeft voor zijn taalprogramma een frisse en nieuwe methode Engels ontwikkeld.

Vrijblijvende offerte

Offshore en toeleveranciers

Communicatie op de werkvloer zal steeds vaker in het Engels zijn: brochures, handleidingen, internationale collega’s, inspecties etc.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

De cursus is gericht op de vakgebieden:

 • Olie winning
 • Olie transport
 • Olie platformen
 • Offshore leveranciers
 • Offshore windmolens
 • Offshore baggeren, dredging

De cursus zit zowel in het standaardpakket als in het uitgebreide pakket. Een afwisselende cursus met veel audio en video. Afwisselend omdat we veel op de werkvloer zullen zijn. Dicht op de praktijk. Er kan op elk niveau ingestapt worden. Intake en toetsing bepalen het instapniveau, tijdens de cursus zijn er rapportages over de vorderingen.

De Cursus Technisch Engels in de Oil and offshore bestaat uit 4 onderdelen.

 1. Cursusmap Technisch Engels in de Oil & Offshore: map met specifiek Technisch Engelse opdrachten. Audio en Video + promotie cd rom.
 2. Taalblokken: Theorieboek en Praktijkboek. Algemeen Engelse cursus CEF* niveaus A1- B1
 3. Online cursus Engels met ondersteuning door docent.
 4. Web applicatie, elke dag toets

Door de cursus zowel op niveau als op vakgebied aan te bieden is het rendement hoog en ervaren de deelnemers snel resultaat.

René Verhagen

René Verhagen

Opleidingsadviseurs

Onze Trainers zijn 1e en of 2e graads gekwalificeerd. Gespecialiseerd in individuele begeleiding. Een aantal is ook gecertificeerd tolk vertaler. Wij vinden het belangrijk om per opdracht dezelfde trainers in te zetten zodat er een goede klik met de deelnemers en de opdrachtgever ontstaat.

Referenties

 • Avéro Achmea
 • Sarens
 • Wincoop
 • Port of Rotterdam
 • Mondial Movers
 • Royal IHC
 • Volvo dealer

Cursusmateriaal

Elke cursus is bij ons uniek. Deelnemers hebben verschillend niveau en binnen dat niveau ook nog specifieke wensen met betrekking spreken, schrijven lezen enz.

© Copyright 2018 ETS Taaltrainingen
Alle rechten voorbehouden